Warmestoni finantsjuht: Impacticuga saime selguse, kuidas reaalselt protsesse automatiseerida

Puidupelletite tootmine Warmestonis toimub 365 päeva aastas, 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas. Et seda protsessi hallata, peavad kõik süsteemi osad olema omavahel liidestatud ja toimima laitmatult. „Olema pommikindlad,“ ütles Warmeston OÜ finantsjuht Imre Pauklin.

Seda silmas pidades hakkas Warmeston otsima võimalust vahetada välja vana lokaaline raamatupidamistarkvara täisväärtusliku ja automaatse ERP süsteemi vastu. Valikus olid mitmete tootjate ERP süsteemid – nii Eesti arendajate loodud kui ka rahvusvahelised pakkujad. Ent valituks osutus Odoo. Miks? 
Kui eesmärk oli muuta äri automatiseerimise teel tõhusamaks, ei piisanud ainult tarkvara vahetusest. Muuta tuli ka äriprotsesse ja ajakohastada oma tegevusi, sest oli selge, et efektiivsust ei saa saavutada ainuüksi vanale süsteemile uue kuue õmblemisega. Kui juba muutma hakata, siis teha seda korralikult – juurutada täiesti automaatne laohaldus koos reaalselt jälgitava laobilansiga. 

Odoo osutus valituks põhjusel, et see võimaldas liidestada 100% tootmisprotsessidest oma tarkvaraga. Kunas Odoo standardprotsessid on üles ehitatud tõhususele mõeldes, kulgesid kõik protsessimuudatused edukalt. Odoo enneolematu liidestusvõimekuse abil suutsime äriprotsessi muuta selliselt, et automatiseerisime ettevõtte kogu tarneahela – alates tooraine saabumisest platsile kuni valmistoodangu laadimise konteinerlaevadele. 

Impacticu meeskonnaga Odood juurutades hakkasime nägema oma äritegevust hoopis teises võtmes. Saime selguse, kuidas reaalselt oma protsesse automatiseerida. Võin julgelt väita, et kõik tekkinud küsimused said vastused juba käigupealt ja me ei kahelnud Impacticu meeskonna kompetentesis kordagi,“ võttis Imre Pauklin kogemuse kokku. 

„Küll aga käib iga suure sammuga kaasas palju muudatustega kaasnevat segadust. Et elada üle sisseelamisperiood ja hakata tundma muutuste reaalset efekti, tuleb varuda 6-12 kuud aega,“ lisas ta lõpetuseks.

Imre Pauklin • Warmestoni pearaamatupidaja

Nüüd suhtleb ettevõtte automaatika keskse toorainehaldussüsteemiga, mis reaalaajas liidestatud Odooga. Juhtkonnal on reaalajas ülevaade kõikidest lao- ja finantskannetest. Lisaks põhiahelale toetab Odoo ka ettevõtte müügiprotsessi oma CRM süsteemiga. Nii jõuab ettevõte potentsiaalsete ja olemasolevate klientideni kiiremini ja hoiab meeskonna tegevusi kontrolli all. 

Finantsosakonna tööd lihtsustavad automaatsed pangaliidesed ja sisseehitatud arvete kinnitusringid, mis on Warmestoni kaliibriga ettevõtte puhul möödapääsmatud. Elu muutus hõlpsamaks ka personalile, sest kui protsessid muudeti kergesti jälgitavaks, on ka uute töötajate koolitamine lihtsam. Samuti kindlustab uus protsess ja Odoo tarkvara võimalused tugeva aluspinna tuleviku arengusuundadeks. 

Täiusta ka oma 
ettevõtte töövoogu

Ärisektorite vaates katab Odoo 
terviklahendusena edukalt kõiki peamiseid sektoreid.


Tutvu odooga